top of page

KÅRE KRISTIANSENS MINNEPRIS

 

Kåre Kristiansens minnepris deles ut av Kåre Kristiansens Minnefond annethvert år i samarbeid med Oslo Symposium. Prisen skal tildeles en person eller organisasjon i Norge eller i utlandet som har demonstrert mot, styrke og integritet, utmerket seg i kampen for judeokristne verdier og vist solidaritet med Israel og det jødiske folk

.


Styret for Kåre Kristiansens Minnefond består av: 

Bjarte Ystebø (leder), Leif A. Wellerop, Per Sævik, Hanne Finanger 
og Anita Apelthun Sæle.

Oslo 2019 logo alene outline.png
bottom of page