Wiesenthal.jpg

KÅRE KRISTIANSENS MINNEPRIS 2019

 

Styret for Kåre Kristiansens minnepris har besluttet at årets pris tildeles Simon Wiesenthal-senteret. Komitéen skriver følgende i sin begrunnelse:

For fremragende arbeid med å konfrontere og bekjempe
antisemittisme, stå med Israel, fremme rettferdighet
og lære opp fremtidige generasjoner.

 

Prisen ble overrukket under Oslo Symposium 2019.