HVEM VAR KÅRE KRISTIANSEN?

 

Kåre Gulbrand Kristiansen (1920-2005) var en norsk politiker som i nærmere 40 år var aktiv både på lokal- og riksplan for Kristelig Folkeparti. Kristiansen tilhørte den konservative fløyen i sitt parti, og markerte seg sterkt som abortmotstander og Israelsvenn. 

 

Kåre Kristiansen vakte internasjonal oppsikt da han i 1994 trakk seg fra Nobelkomiteen i protest mot at fredsprisen ble tildelt PLO-leder Yasir Arafat. Kristiansen var i alle år en kompromissløs forsvarer av staten Israel, men fikk gjennom denne hendelsen en slags heltestatus i det jødiske samfunn, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Kåre Kristiansen ble 85 år gammel. Men ennå er han en ledestjerne for alle som vil stå rake og modige i kampen for det som er rett. Og med Kåre Kristiansens Minnefond vil vi være med å løfte hans mot og rettskaffenhet fram som en inspirasjon til alle som vil være med å støtte det som ble hans viktigste sak: Støtten til staten Israel og det jødiske folk.
 


Les mer om Kåre Kristiansen: 
Stortinget | Store Norske Leksikon