top of page

2015: Ulf Ekman

 

Styret for Kåre Kristiansens minnepris har besluttet at årets pris tildeles Ulf Ekman.

 

Ekman får prisen for sitt sterke og langvarige engasjement til støtte for staten Israel og det jødiske folk. Som profilert pastor har Ulf Ekman hatt en sterk og klar stemme i spørsmål om Israel. Han har deltatt i samfunnsdebatten og også vært en tydelig leder innenfor den kristne bevegelsen i så måte. 

Komitéen skriver følgende i sin begrunnelse:

 

"Komiteen bak Kåre Kristiansens minnepris hedrer Ulf Ekman fordi han har vært, og er, en sterk støttespiller for Israel. Gjennom nesten 30 år har han vært en lederskikkelse i Skandinavia og det tidligere Sovjet, til støtte for staten Israel og det jødiske folk. Hans uredde lederskap har styrket Israels sak og vært en stor inspirasjon for kristne, jøder og andre."

bottom of page